วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง จ.ราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้และมีจำนวนครบถ้วนห้องเรียนมีความพร้อม คุณครูที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจและถามคำถามเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์และระบบซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ไปเยี่ยมชมได้ให้คำปรึกษาเรียบร้อย