ภูมิภาคลําดับสพท.ชื่อโรงเรียนจังหวัดดาวน์โหลด
ภาคกลาง1สพป.กรุงเทพมหานครพญาไทกรุงเทพมหานครดาวน์โหลด
ภาคกลาง2สพป.กรุงเทพมหานครพิบูลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครดาวน์โหลด
ภาคกลาง3สพป.สมุทรปราการ เขต 1มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์สมุทรปราการดาวน์โหลด
ภาคกลาง4สพป.สมุทรปราการ เขต 2วัดกิ่งแก้วสมุทรปราการดาวน์โหลด
ภาคกลาง5สพป.นนทบุรี เขต 2ชุมชนวัดไทรน้อยนนทบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง6สพป.ปทุมธานี เขต 1คลองบ้านพร้าวปทุมธานีดาวน์โหลด
ภาคกลาง7สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดบ้านสร้างพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
ภาคกลาง8สพป.ลพบุรี เขต 2บ้านม่วงค่อมลพบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง9สพป.ชัยนาทอนุบาลสรรคบุรีชัยนาทดาวน์โหลด
ภาคกลาง10สพป.สิงห์บุรีอนุบาลพรหมบุรีสิงห์บุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง11สพป.อ่างทองอนุบาลแสวงหาอ่างทองดาวน์โหลด
ภาคกลาง12สพป.สระบุรี เขต 1อนุบาลศาลาแดงสระบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง13สพป.สระบุรี เขต 2หินกอง (พิบูลอนุสรณ์)สระบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง14สพป.นครนายกวัดสันตยารามนครนายกดาวน์โหลด
ภาคกลาง15สพป.นครสวรรค์ เขต 1อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบฯ)นครสวรรค์ดาวน์โหลด
ภาคกลาง16สพป.นครสวรรค์ เขต 2อนุบาลลาดยาวนครสวรรค์ดาวน์โหลด
ภาคกลาง17สพป.นครสวรรค์ เขต 3อนุบาลท่าตะโกนครสวรรค์ดาวน์โหลด
ภาคกลาง18สพป.อุทัยธานี เขต 1อนุบาลเมืองอุทัยธานีอุทัยธานีดาวน์โหลด
ภาคกลาง19สพป.อุทัยธานี เขต 2บ้านหูช้างอุทัยธานีดาวน์โหลด
ภาคกลาง20สพป.สุพรรณบุรี เขต 1วัดวังกุ่มสุพรรณบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง21สพป.สุพรรณบุรี เขต 2วัดท่าไชย(ประชานุกูล)สุพรรณบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง22สพป.สุพรรณบุรี เขต 3อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)สุพรรณบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง23สพป.นครปฐม เขต 2พระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคลนครปฐมดาวน์โหลด
ภาคกลาง24สพป.สมุทรสาครวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)สมุทรสาครดาวน์โหลด
ภาคกลาง25สพป.สมุทรสงครามอนุบาลสมุทรสงครามสมุทรสงครามดาวน์โหลด
ภาคกลาง26สพป.กําแพงเพชร เขต 1อนุบาลกําแพงเพชรกําแพงเพชรดาวน์โหลด
ภาคกลาง27สพป.กําแพงเพชร เขต 2ชุมชนประชาสามัคคีกําแพงเพชรดาวน์โหลด
ภาคกลาง28สพป.สุโขทัย เขต 1บ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” สุโขทัยดาวน์โหลด
ภาคกลาง29สพป.สุโขทัย เขต 2อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)สุโขทัยดาวน์โหลด
ภาคกลาง30สพป.พิษณุโลก เขต 2พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12พิษณุโลกดาวน์โหลด
ภาคกลาง31สพป.พิษณุโลก เขต 3วัดโบสถ์พิษณุโลกดาวน์โหลด
ภาคกลาง32สพป.พิจิตร เขต 2บางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)พิจิตรดาวน์โหลด
ภาคกลาง33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านเข็กน้อยเพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
ภาคกลาง34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้าน กม.35เพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
ตะวันออก35สพป.ชลบุรี เขต 1บ้านสวนอุดมวิทยาชลบุรีดาวน์โหลด
ตะวันออก36สพป.ชลบุรี เขต 2อนุบาลเกาะจันทน์ชลบุรีดาวน์โหลด
ตะวันออก37สพป.ชลบุรี เขต 3วัดบุญสัมพันธ์ชลบุรีดาวน์โหลด
ตะวันออก38สพป.ระยอง เขต 2ชุมชนวัดตะเคียนงามระยองดาวน์โหลด
ตะวันออก39สพป.จันทบุรี เขต 2วัดทับไทรจันทบุรีดาวน์โหลด
ตะวันออก40สพป.ตราดคลองขวางตราดดาวน์โหลด
ตะวันออก41สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ตลาดบางบ่อฉะเชิงเทราดาวน์โหลด
ตะวันออก42สพป.ปราจีนบุรี เขต 1อนุบาลศรีมโหสถปราจีนบุรีดาวน์โหลด
ตะวันออก43สพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ่อทองวิทยาปราจีนบุรีดาวน์โหลด
ตะวันออก44สพป.สระแก้ว เขต 1ชุมชนบ้านตาหลังในสระแก้วดาวน์โหลด
ตะวันออก45สพป.สระแก้ว เขต 2อนุบาลศรีวัฒนาวิทยาสระแก้วดาวน์โหลด
ตะวันตก46สพป.ราชบุรี เขต 1วัดดอนตลุงราชบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก47สพป.ราชบุรี เขต 2อนุบาลโพธารามราชบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก48สพป.กาญจนบุรี เขต 1อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก49สพป.กาญจนบุรี เขต 2อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกาญจนบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก50สพป.กาญจนบุรี เขต 3ไทรโยคใหญ่กาญจนบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก51สพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านสารวัตรกาญจนบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก52สพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านตลุงเหนือกาญจนบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก53สพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)เพชรบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก54สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ธนาคารออมสินประจวบคีรีขันธ์ดาวน์โหลด
ตะวันตก55สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์ บํารุง)ประจวบคีรีขันธ์ดาวน์โหลด
ตะวันตก56สพป.ตาก เขต 1อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าตากดาวน์โหลด
ตะวันตก57สพป.ตาก เขต 2บ้านแม่กึ๊ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ตากดาวน์โหลด
ภาคใต้58สพป.กระบี่บ้านคลองไครกระบี่ดาวน์โหลด
ภาคใต้59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านชะอวดนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
ภาคใต้60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดเขาขุนพนมนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
ภาคใต้61สพป.พังงาบ้านทุ่งเจดีย์พังงาดาวน์โหลด
ภาคใต้62สพป.ภูเก็ตถลางพระนางสร้างภูเก็ตดาวน์โหลด
ภาคใต้63สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1บ้านโพหวายสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
ภาคใต้64สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2วัดเขาศรีวิชัยสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
ภาคใต้65สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217สุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
ภาคใต้66สพป.ระนองอนุบาลระนองระนองดาวน์โหลด
ภาคใต้67สพป.ชุมพร เขต 2วัดชลธีพฤกษารามชุมพรดาวน์โหลด
ภาคใต้68สพป.สงขลา เขต 1วิเชียรชมสงขลาดาวน์โหลด
ภาคใต้69สพป.สงขลา เขต 2วัดเนินพิชัยสงขลาดาวน์โหลด
ภาคใต้70สพป.สงขลา เขต 3บ้านปาเร็ดสงขลาดาวน์โหลด
ภาคใต้71สพป.สตูลบ้านคลองขุดสตูลดาวน์โหลด
ภาคใต้72สพป.ตรัง เขต 2ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)ตรังดาวน์โหลด
ภาคใต้73สพป.พัทลุง เขต 1อนุบาลควนขนุนพัทลุงดาวน์โหลด
ภาคใต้74สพป.ปตตานี เขต 1อนุบาลปตตานีปตตานีดาวน์โหลด
ภาคใต้75สพป.ปตตานี เขต 2ชุมชนบ้านพงสตาปตตานีดาวน์โหลด
ภาคใต้76สพป.ยะลา เขต 2บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.ยะลาดาวน์โหลด
ภาคใต้77สพป.ยะลา เขต 3อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)ยะลาดาวน์โหลด
ภาคใต้78สพป.นราธิวาส เขต 1เมืองนราธิวาสนราธิวาสดาวน์โหลด
ภาคใต้79สพป.นราธิวาส เขต 2บ้านสุไหงโก-ลกนราธิวาสดาวน์โหลด
ภาคใต้80สพป.นราธิวาส เขต 3อนุบาลระแงะนราธิวาสดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ81สพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านเมืองปกสามัคคีนครราชสีมาดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ82สพป.นครราชสีมา เขต 4นิยมมิตรวิทยาคารนครราชสีมาดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ83สพป.นครราชสีมา เขต 6ชุมชนคงวิทยานครราชสีมาดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ84สพป.นครราชสีมา เขต 7ชุมชนโนนแดงนครราชสีมาดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ85สพป.บุรีรัมย์ เขต 2อนุบาลประโคนชัย (อํานวยกิจ ราษฎร์วิทยาคาร)บุรีรัมย์ดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ86สพป.บุรีรัมย์ เขต 3อนุบาลนางรองบุรีรัมย์ดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ87สพป.บุรีรัมย์ เขต 4อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)บุรีรัมย์ดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ88สพป.สุรินทร์ เขต 1บ้านกาเกาะระโยงสุรินทร์ดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ89สพป.สุรินทร์ เขต 2อนุบาลรัตนบุรีสุรินทร์ดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ90สพป.สุรินทร์ เขต 3สังขะวิทยาคมสุรินทร์ดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ91สพป.ศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลกันทรารมย์ศรีสะเกษดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ92สพป.ศรีสะเกษ เขต 2อนุบาลอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ93สพป.ศรีสะเกษ เขต 3อนุบาลศรีประชานุกูลศรีสะเกษดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ94สพป.ศรีสะเกษ เขต 4บ้านโคก (อสพป.32)ศรีสะเกษดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ95สพป.อุบลราชธานี เขต 2ตระการพืชผลอุบลราชธานีดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ96สพป.อุบลราชธานี เขต 4บ้านโนนแดงอุบลราชธานีดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ97สพป.อุบลราชธานี เขต 5บ้านหนองแสงอุบลราชธานีดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ98สพป.ยโสธร เขต 1อนุบาลยโสธรยโสธรดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ99สพป.ชัยภูมิ เขต 2ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ชัยภูมิดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ100สพป.ชัยภูมิ เขต 3จัตุรัสวิทยานุกูลชัยภูมิดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ101สพป.อํานาจเจริญอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)อํานาจเจริญดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ102สพป.บึงกาฬอนุบาลศรีวิไลบึงกาฬดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ103สพป.หนองบัวลําภู เขต 1หนองบัววิทยายนหนองบัวลําภูดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ104สพป.หนองบัวลําภู เขต 2บ้านกกค้อกกโพธิ์หนองบัวลําภูดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ105สพป.ขอนแก่น เขต 4น้ําพองขอนแก่นดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ106สพป.ขอนแก่น เขต 5ชุมชนบ้านวังเพิ่มขอนแก่นดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ107สพป.อุดรธานี เขต 2บ้านสงเปลือยดงสามสิบอุดรธานีดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ108สพป.อุดรธานี เขต 3อนุบาลหนองหานวิทยายนอุดรธานีดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ109สพป.อุดรธานี เขต 4อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิอุดรธานีดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ110สพป.เลย เขต 2บ้านปากปวนเลยดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ111สพป.เลย เขต 3อนุบาลด่านซ้ายเลยดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ112สพป.หนองคาย เขต 1อนุบาลหนองคายหนองคายดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ113สพป.หนองคาย เขต 2เวทีราษฎร์บํารุงหนองคายดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ114สพป.มหาสารคาม เขต 2เมืองวาปปทุมมหาสารคามดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ115สพป.มหาสารคาม เขต 3ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209มหาสารคามดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ116สพป.มุกดาหารบ้านหนองบงมุกดาหารดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ118สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3อนุบาลโพนทองร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ119สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กาฬสินธุ์พิทยาสัยกาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ120สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ชุมชนสามัคคีราษฎร์บํารุงกาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ121สพป.สกลนคร เขต 1เชิงชุมราษฏร์นุกูลสกลนครดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ122สพป.สกลนคร เขต 2บ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ 126)สกลนครดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ123สพป.สกลนคร เขต 3อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บํารุง)สกลนครดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ124สพป.นครพนม เขต 1สุนทรวิจิตร (บํารุงวิทยา)นครพนมดาวน์โหลด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ125สพป.นครพนม เขต 2บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)นครพนมดาวน์โหลด
ภาคเหนือ126สพป.เชียงใหม่ เขต 1ชุมชนบ้านบวกครกน้อยเชียงใหม่ดาวน์โหลด
ภาคเหนือ127สพป.เชียงใหม่ เขต 2สันทรายหลวงเชียงใหม่ดาวน์โหลด
ภาคเหนือ128สพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันต้นหมื้อเชียงใหม่ดาวน์โหลด
ภาคเหนือ129สพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดเวฬุวันเชียงใหม่ดาวน์โหลด
ภาคเหนือ130สพป.เชียงใหม่ เขต 5ชุมชนบ้านท่าข้ามเชียงใหม่ดาวน์โหลด
ภาคเหนือ131สพป.ลําพูน เขต 1อนุบาลลําพูนลําพูนดาวน์โหลด
ภาคเหนือ132สพป.ลําพูน เขต 2บ้านแม่เทยลําพูนดาวน์โหลด
ภาคเหนือ133สพป.ลําปาง เขต 1ชุมชนบ้านฟอนวิทยาลําปางดาวน์โหลด
ภาคเหนือ134สพป.ลําปาง เขต 1อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)ลําปางดาวน์โหลด
ภาคเหนือ135สพป.ลําปาง เขต 2อนุบาลเกาะคา (น้ําตาลอนุเคราะห์)ลําปางดาวน์โหลด
ภาคเหนือ136สพป.ลําปาง เขต 3อนุบาลแจ้ห่มลําปางดาวน์โหลด
ภาคเหนือ137สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ท่าปลาอนุสรณ์1อุตรดิตถ์ดาวน์โหลด
ภาคเหนือ138สพป.แพร่ เขต 1วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)แพร่ดาวน์โหลด
ภาคเหนือ139สพป.น่าน เขต 1ราชานุบาลน่านดาวน์โหลด
ภาคเหนือ140สพป.น่าน เขต 2บ้านปรางค์น่านดาวน์โหลด
ภาคเหนือ141สพป.พะเยา เขต 1อนุบาลพะเยาพะเยาดาวน์โหลด
ภาคเหนือ142สพป.พะเยา เขต 2อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)พะเยาดาวน์โหลด
ภาคเหนือ143สพป.เชียงราย เขต 1บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)เชียงรายดาวน์โหลด
ภาคเหนือ144สพป.เชียงราย เขต 2ชุมชนบ้านสันจําปาเชียงรายดาวน์โหลด
ภาคเหนือ145สพป.เชียงราย เขต 3ราชประชานุเคราะห์15เชียงรายดาวน์โหลด
ภาคเหนือ146สพป.เชียงราย เขต 4อนุบาลเชียงของเชียงรายดาวน์โหลด
ภาคเหนือ147สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1อนุบาลแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนดาวน์โหลด
ภาคเหนือ148สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)แม่ฮ่องสอนดาวน์โหลด