โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ภูมิภาคลําดับสพท.โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจังหวัด
ภาคกลาง1สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1ทวีธาภิเศก บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง2สพม.นนทบุรีโพธินิมิตวิทยาคมนนทบุรี
ภาคกลาง3สพม.พระนครศรีอยุธยาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง4สพม.ปทุมธานีเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีปทุมธานี
ภาคกลาง5สพม.สระบุรีสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีสระบุรี
ภาคกลาง6สพม.สิงห์บุรี อ่างทองวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)อ่างทอง
ภาคกลาง7สพม.ลพบุรีพัฒนานิคมลพบุรี
ภาคกลาง8สพม.สิงห์บุรี อ่างทองอินทร์บุรีสิงห์บุรี
ภาคกลาง9สพม.อุทัยธานี ชัยนาทคุรุประชาสรรค์ชัยนาท
ภาคกลาง10สพม.สมุทรปราการหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาสมุทรปราการ
ภาคกลาง11สพม.ปราจีนบุรี นครนายกองครักษ์นครนายก
ภาคกลาง12สพม.สุพรรณบุรีบ่อกรุวิทยาสุพรรณบุรี
ภาคกลาง13สพม.นครปฐมอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมนครปฐม
ภาคกลาง14สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงครามวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์สมุทรสาคร
ภาคกลาง15สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงครามท้ายหาดสมุทรสงคราม
ภาคกลาง16สพม.สุโขทัยศรีนครสุโขทัย
ภาคกลาง17สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์พรหมพิรามวิทยาพิษณุโลก
ภาคกลาง18สพม.เพชรบูรณ์บึงสามพันวิทยาคมเพชรบูรณ์
ภาคกลาง19สพม.กําแพงเพชรโกสัมพีวิทยากําแพงเพชร
ภาคกลาง20สพม.พิจิตรสากเหล็กวิทยาพิจิตร
ภาคกลาง21สพม.นครสวรรค์ห้วยน้ำหอมวิทยาคารนครสวรรค์
ภาคกลาง22สพม.อุทัยธานี ชัยนาทบ้านไร่วิทยาอุทัยธานี
ตะวันออก23สพม.ฉะเชิงเทราเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยาฉะเชิงเทรา
ตะวันออก24สพม.ปราจีนบุรี นครนายกศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
ตะวันออก25สพม.สระแก้ววังสมบูรณ์วิทยาคมสระแก้ว
ตะวันออก26สพม.จันทบุรี ตราดนายายอามพิทยาคมจันทบุรี
ตะวันออก27สพม.จันทบุรี ตราดวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)ตราด
ตะวันออก28สพม.ชลบุรี ระยองทุ่งเหียงพิทยาคมชลบุรี
ตะวันออก29สพม.ชลบุรี ระยองระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมระยอง
ตะวันตก30สพม.ราชบุรีปากท่อพิทยาคมราชบุรี
ตะวันตก31สพม.กาญจนบุรีหนองขาวโกวิทพิทยาคมกาญจนบุรี
ตะวันตก32สพม.เพชรบุรีท่ายางวิทยาเพชรบุรี
ตะวันตก33สพม.ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยวิทยาคมประจวบคีรีขันธ์
ตะวันตก34สพม.ตากแม่ระมาดวิทยาคมตาก
ภาคใต้35สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรสุราษฎร์พิทยา 2สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้36สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรละแมวิทยาชุมพร
ภาคใต้37สพม.นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่วิทยาคมนครศรีธรรมราช
ภาคใต้38สพม.พัทลุงตะโหมดพัทลุง
ภาคใต้39สพม.ตรัง กระบี่คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กระบี่
ภาคใต้40สพม.ตรัง กระบี่รัษฎาตรัง
ภาคใต้41สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองทุ่งโพธิ์วิทยาพังงา
ภาคใต้42สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองวีรสตรีอนุสรณ์ภูเก็ต
ภาคใต้43สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองกะเปอร์วิทยาระนอง
ภาคใต้44สพม.ปัตตานีสะนอพิทยาคมปัตตานี
ภาคใต้45สพม.ยะลายะหาศิรยานุกูลยะลา
ภาคใต้46สพม.นราธิวาสเวียงสุวรรณวิทยาคมนราธิวาส
ภาคใต้47สพม.สงขลา สตูลจะนะชนูปถัมภ์สงขลา
ภาคใต้48สพม.สงขลา สตูลท่าแพผดุงวิทย์สตูล
อีสาน49สพม.เลย หนองบัวลําภูสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์หนองบัวลําภู
อีสาน50สพม.เลย หนองบัวลําภูเลยอนุกูลวิทยาเลย
อีสาน51สพม.อุดรธานีกุมภวาปอุดรธานี
อีสาน52สพม.หนองคายหนองคายวิทยาคารหนองคาย
อีสาน53สพม.บึงกาฬศรีวิไลวิทยาบึงกาฬ
อีสาน54สพม.นครพนมมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมนครพนม
อีสาน55สพม.มุกดาหารหนองสูงสามัคคีวิทยามุกดาหาร
อีสาน56สพม.สกลนครสกลนครพัฒนศึกษาสกลนคร
อีสาน57สพม.กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
อีสาน58สพม.ขอนแก่นโคกสีพิทยาสรรพ์ขอนแก่น
อีสาน59สพม.มหาสารคามเชียงยืนพิทยาคมมหาสารคาม
อีสาน60สพม.ร้อยเอ็ดเมืองสรวงวิทยาร้อยเอ็ด
อีสาน61สพม.ศรีสะเกษ ยโสธรไกรภักดีวิทยาคมศรีสะเกษ
อีสาน62สพม.ศรีสะเกษ ยโสธรยโสธรพิทยาสรรค์ยโสธร
อีสาน63สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีอุบลราชธานี
อีสาน64สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญปทุมราชวงศาอํานาจเจริญ
อีสาน65สพม.ชัยภูมิจัตุรัสวิทยาคารชัยภูมิ
อีสาน66สพม.นครราชสีมามหิศราธิบดีนครราชสีมา
อีสาน67สพม.บุรีรัมย์สตึกบุรีรัมย์
อีสาน68สพม.สุรินทร์ท่าตูมประชาเสริมวิทย์สุรินทร์
ภาคเหนือ69สพม.เชียงใหม่ฮอดพิทยาคมเชียงใหม่
ภาคเหนือ70สพม.แม่ฮ่องสอนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)แม่ฮ่องสอน
ภาคเหนือ71สพม.ลําปาง ลําพูนบ้านแปนพิทยาคมลําพูน
ภาคเหนือ72สพม.ลําปาง ลําพูนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครลําปาง
ภาคเหนือ73สพม.พะเยาจุนวิทยาคมพะเยา
ภาคเหนือ74สพม.เชียงรายแม่จันวิทยาคมเชียงราย
ภาคเหนือ75สพม.แพร่สูงเม่นชนูปถัมภ์แพร่
ภาคเหนือ76สพม.น่านท่าวังผาพิทยาคมน่าน
ภาคเหนือ77สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

ภูมิภาคลําดับสพท.ชื่อโรงเรียนจังหวัด
ภาคกลาง1สพป.กรุงเทพมหานครพญาไทกรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง2สพป.กรุงเทพมหานครพิบูลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง3สพป.สมุทรปราการ เขต 1มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์สมุทรปราการ
ภาคกลาง4สพป.สมุทรปราการ เขต 2วัดกิ่งแก้วสมุทรปราการ
ภาคกลาง5สพป.นนทบุรี เขต 2ชุมชนวัดไทรน้อยนนทบุรี
ภาคกลาง6สพป.ปทุมธานี เขต 1คลองบ้านพร้าวปทุมธานี
ภาคกลาง7สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดบ้านสร้างพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง8สพป.ลพบุรี เขต 2บ้านม่วงค่อมลพบุรี
ภาคกลาง9สพป.ชัยนาทอนุบาลสรรคบุรีชัยนาท
ภาคกลาง10สพป.สิงห์บุรีอนุบาลพรหมบุรีสิงห์บุรี
ภาคกลาง11สพป.อ่างทองอนุบาลแสวงหาอ่างทอง
ภาคกลาง12สพป.สระบุรี เขต 1อนุบาลศาลาแดงสระบุรี
ภาคกลาง13สพป.สระบุรี เขต 2หินกอง (พิบูลอนุสรณ์)สระบุรี
ภาคกลาง14สพป.นครนายกวัดสันตยารามนครนายก
ภาคกลาง15สพป.นครสวรรค์ เขต 1อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบฯ)นครสวรรค์
ภาคกลาง16สพป.นครสวรรค์ เขต 2อนุบาลลาดยาวนครสวรรค์
ภาคกลาง17สพป.นครสวรรค์ เขต 3อนุบาลท่าตะโกนครสวรรค์
ภาคกลาง18สพป.อุทัยธานี เขต 1อนุบาลเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
ภาคกลาง19สพป.อุทัยธานี เขต 2บ้านหูช้างอุทัยธานี
ภาคกลาง20สพป.สุพรรณบุรี เขต 1วัดวังกุ่มสุพรรณบุรี
ภาคกลาง21สพป.สุพรรณบุรี เขต 2วัดท่าไชย(ประชานุกูล)สุพรรณบุรี
ภาคกลาง22สพป.สุพรรณบุรี เขต 3อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)สุพรรณบุรี
ภาคกลาง23สพป.นครปฐม เขต 2พระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคลนครปฐม
ภาคกลาง24สพป.สมุทรสาครวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)สมุทรสาคร
ภาคกลาง25สพป.สมุทรสงครามอนุบาลสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
ภาคกลาง26สพป.กําแพงเพชร เขต 1อนุบาลกําแพงเพชรกําแพงเพชร
ภาคกลาง27สพป.กําแพงเพชร เขต 2ชุมชนประชาสามัคคีกําแพงเพชร
ภาคกลาง28สพป.สุโขทัย เขต 1บ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” สุโขทัย
ภาคกลาง29สพป.สุโขทัย เขต 2อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)สุโขทัย
ภาคกลาง30สพป.พิษณุโลก เขต 2พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12พิษณุโลก
ภาคกลาง31สพป.พิษณุโลก เขต 3วัดโบสถ์พิษณุโลก
ภาคกลาง32สพป.พิจิตร เขต 2บางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)พิจิตร
ภาคกลาง33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านเข็กน้อยเพชรบูรณ์
ภาคกลาง34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้าน กม.35เพชรบูรณ์
ตะวันออก35สพป.ชลบุรี เขต 1บ้านสวนอุดมวิทยาชลบุรี
ตะวันออก36สพป.ชลบุรี เขต 2อนุบาลเกาะจันทน์ชลบุรี
ตะวันออก37สพป.ชลบุรี เขต 3วัดบุญสัมพันธ์ชลบุรี
ตะวันออก38สพป.ระยอง เขต 2ชุมชนวัดตะเคียนงามระยอง
ตะวันออก39สพป.จันทบุรี เขต 2วัดทับไทรจันทบุรี
ตะวันออก40สพป.ตราดคลองขวางตราด
ตะวันออก41สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ตลาดบางบ่อฉะเชิงเทรา
ตะวันออก42สพป.ปราจีนบุรี เขต 1อนุบาลศรีมโหสถปราจีนบุรี
ตะวันออก43สพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ่อทองวิทยาปราจีนบุรี
ตะวันออก44สพป.สระแก้ว เขต 1ชุมชนบ้านตาหลังในสระแก้ว
ตะวันออก45สพป.สระแก้ว เขต 2อนุบาลศรีวัฒนาวิทยาสระแก้ว
ตะวันตก46สพป.ราชบุรี เขต 1วัดดอนตลุงราชบุรี
ตะวันตก47สพป.ราชบุรี เขต 2อนุบาลโพธารามราชบุรี
ตะวันตก48สพป.กาญจนบุรี เขต 1อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ตะวันตก49สพป.กาญจนบุรี เขต 2อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกาญจนบุรี
ตะวันตก50สพป.กาญจนบุรี เขต 3ไทรโยคใหญ่กาญจนบุรี
ตะวันตก51สพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านสารวัตรกาญจนบุรี
ตะวันตก52สพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านตลุงเหนือกาญจนบุรี
ตะวันตก53สพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)เพชรบุรี
ตะวันตก54สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ธนาคารออมสินประจวบคีรีขันธ์
ตะวันตก55สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์ บํารุง)ประจวบคีรีขันธ์
ตะวันตก56สพป.ตาก เขต 1อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าตาก
ตะวันตก57สพป.ตาก เขต 2บ้านแม่กึ๊ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ตาก
ภาคใต้58สพป.กระบี่บ้านคลองไครกระบี่
ภาคใต้59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านชะอวดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดเขาขุนพนมนครศรีธรรมราช
ภาคใต้61สพป.พังงาบ้านทุ่งเจดีย์พังงา
ภาคใต้62สพป.ภูเก็ตถลางพระนางสร้างภูเก็ต
ภาคใต้63สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1บ้านโพหวายสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้64สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2วัดเขาศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้65สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้66สพป.ระนองอนุบาลระนองระนอง
ภาคใต้67สพป.ชุมพร เขต 2วัดชลธีพฤกษารามชุมพร
ภาคใต้68สพป.สงขลา เขต 1วิเชียรชมสงขลา
ภาคใต้69สพป.สงขลา เขต 2วัดเนินพิชัยสงขลา
ภาคใต้70สพป.สงขลา เขต 3บ้านปาเร็ดสงขลา
ภาคใต้71สพป.สตูลบ้านคลองขุดสตูล
ภาคใต้72สพป.ตรัง เขต 2ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)ตรัง
ภาคใต้73สพป.พัทลุง เขต 1อนุบาลควนขนุนพัทลุง
ภาคใต้74สพป.ปตตานี เขต 1อนุบาลปตตานีปตตานี
ภาคใต้75สพป.ปตตานี เขต 2ชุมชนบ้านพงสตาปตตานี
ภาคใต้76สพป.ยะลา เขต 2บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.ยะลา
ภาคใต้77สพป.ยะลา เขต 3อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)ยะลา
ภาคใต้78สพป.นราธิวาส เขต 1เมืองนราธิวาสนราธิวาส
ภาคใต้79สพป.นราธิวาส เขต 2บ้านสุไหงโก-ลกนราธิวาส
ภาคใต้80สพป.นราธิวาส เขต 3อนุบาลระแงะนราธิวาส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ81สพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านเมืองปกสามัคคีนครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ82สพป.นครราชสีมา เขต 4นิยมมิตรวิทยาคารนครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ83สพป.นครราชสีมา เขต 6ชุมชนคงวิทยานครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ84สพป.นครราชสีมา เขต 7ชุมชนโนนแดงนครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ85สพป.บุรีรัมย์ เขต 2อนุบาลประโคนชัย (อํานวยกิจ ราษฎร์วิทยาคาร)บุรีรัมย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ86สพป.บุรีรัมย์ เขต 3อนุบาลนางรองบุรีรัมย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ87สพป.บุรีรัมย์ เขต 4อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)บุรีรัมย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ88สพป.สุรินทร์ เขต 1บ้านกาเกาะระโยงสุรินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ89สพป.สุรินทร์ เขต 2อนุบาลรัตนบุรีสุรินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ90สพป.สุรินทร์ เขต 3สังขะวิทยาคมสุรินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ91สพป.ศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลกันทรารมย์ศรีสะเกษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ92สพป.ศรีสะเกษ เขต 2อนุบาลอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ93สพป.ศรีสะเกษ เขต 3อนุบาลศรีประชานุกูลศรีสะเกษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ94สพป.ศรีสะเกษ เขต 4บ้านโคก (อสพป.32)ศรีสะเกษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ95สพป.อุบลราชธานี เขต 2ตระการพืชผลอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ96สพป.อุบลราชธานี เขต 4บ้านโนนแดงอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ97สพป.อุบลราชธานี เขต 5บ้านหนองแสงอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ98สพป.ยโสธร เขต 1อนุบาลยโสธรยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ99สพป.ชัยภูมิ เขต 2ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ชัยภูมิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ100สพป.ชัยภูมิ เขต 3จัตุรัสวิทยานุกูลชัยภูมิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ101สพป.อํานาจเจริญอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)อํานาจเจริญ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ102สพป.บึงกาฬอนุบาลศรีวิไลบึงกาฬ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ103สพป.หนองบัวลําภู เขต 1หนองบัววิทยายนหนองบัวลําภู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ104สพป.หนองบัวลําภู เขต 2บ้านกกค้อกกโพธิ์หนองบัวลําภู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ105สพป.ขอนแก่น เขต 4น้ําพองขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ106สพป.ขอนแก่น เขต 5ชุมชนบ้านวังเพิ่มขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ107สพป.อุดรธานี เขต 2บ้านสงเปลือยดงสามสิบอุดรธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ108สพป.อุดรธานี เขต 3อนุบาลหนองหานวิทยายนอุดรธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ109สพป.อุดรธานี เขต 4อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิอุดรธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ110สพป.เลย เขต 2บ้านปากปวนเลย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ111สพป.เลย เขต 3อนุบาลด่านซ้ายเลย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ112สพป.หนองคาย เขต 1อนุบาลหนองคายหนองคาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ113สพป.หนองคาย เขต 2เวทีราษฎร์บํารุงหนองคาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ114สพป.มหาสารคาม เขต 2เมืองวาปปทุมมหาสารคาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ115สพป.มหาสารคาม เขต 3ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209มหาสารคาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ116สพป.มุกดาหารบ้านหนองบงมุกดาหาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ118สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3อนุบาลโพนทองร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ119สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กาฬสินธุ์พิทยาสัยกาฬสินธุ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ120สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ชุมชนสามัคคีราษฎร์บํารุงกาฬสินธุ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ121สพป.สกลนคร เขต 1เชิงชุมราษฏร์นุกูลสกลนคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ122สพป.สกลนคร เขต 2บ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ 126)สกลนคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ123สพป.สกลนคร เขต 3อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บํารุง)สกลนคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ124สพป.นครพนม เขต 1สุนทรวิจิตร (บํารุงวิทยา)นครพนม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ125สพป.นครพนม เขต 2บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)นครพนม
ภาคเหนือ126สพป.เชียงใหม่ เขต 1ชุมชนบ้านบวกครกน้อยเชียงใหม่
ภาคเหนือ127สพป.เชียงใหม่ เขต 2สันทรายหลวงเชียงใหม่
ภาคเหนือ128สพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันต้นหมื้อเชียงใหม่
ภาคเหนือ129สพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดเวฬุวันเชียงใหม่
ภาคเหนือ130สพป.เชียงใหม่ เขต 5ชุมชนบ้านท่าข้ามเชียงใหม่
ภาคเหนือ131สพป.ลําพูน เขต 1อนุบาลลําพูนลําพูน
ภาคเหนือ132สพป.ลําพูน เขต 2บ้านแม่เทยลําพูน
ภาคเหนือ133สพป.ลําปาง เขต 1ชุมชนบ้านฟอนวิทยาลําปาง
ภาคเหนือ134สพป.ลําปาง เขต 1อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)ลําปาง
ภาคเหนือ135สพป.ลําปาง เขต 2อนุบาลเกาะคา (น้ําตาลอนุเคราะห์)ลําปาง
ภาคเหนือ136สพป.ลําปาง เขต 3อนุบาลแจ้ห่มลําปาง
ภาคเหนือ137สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ท่าปลาอนุสรณ์1อุตรดิตถ์
ภาคเหนือ138สพป.แพร่ เขต 1วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)แพร่
ภาคเหนือ139สพป.น่าน เขต 1ราชานุบาลน่าน
ภาคเหนือ140สพป.น่าน เขต 2บ้านปรางค์น่าน
ภาคเหนือ141สพป.พะเยา เขต 1อนุบาลพะเยาพะเยา
ภาคเหนือ142สพป.พะเยา เขต 2อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)พะเยา
ภาคเหนือ143สพป.เชียงราย เขต 1บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)เชียงราย
ภาคเหนือ144สพป.เชียงราย เขต 2ชุมชนบ้านสันจําปาเชียงราย
ภาคเหนือ145สพป.เชียงราย เขต 3ราชประชานุเคราะห์15เชียงราย
ภาคเหนือ146สพป.เชียงราย เขต 4อนุบาลเชียงของเชียงราย
ภาคเหนือ147สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1อนุบาลแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
ภาคเหนือ148สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)แม่ฮ่องสอน