ภูมิภาคลําดับสพท.โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจังหวัดดาวน์โหลด
ภาคกลาง1สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1ทวีธาภิเศก บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครดาวน์โหลด
ภาคกลาง2สพม.นนทบุรีโพธินิมิตวิทยาคมนนทบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง3สพม.พระนครศรีอยุธยาบางปะหันพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
ภาคกลาง4สพม.ปทุมธานีเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีปทุมธานีดาวน์โหลด
ภาคกลาง5สพม.สระบุรีสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีสระบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง6สพม.สิงห์บุรี อ่างทองวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)อ่างทองดาวน์โหลด
ภาคกลาง7สพม.ลพบุรีพัฒนานิคมลพบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง8สพม.สิงห์บุรี อ่างทองอินทร์บุรีสิงห์บุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง9สพม.อุทัยธานี ชัยนาทคุรุประชาสรรค์ชัยนาทดาวน์โหลด
ภาคกลาง10สพม.สมุทรปราการหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาสมุทรปราการดาวน์โหลด
ภาคกลาง11สพม.ปราจีนบุรี นครนายกองครักษ์นครนายกดาวน์โหลด
ภาคกลาง12สพม.สุพรรณบุรีบ่อกรุวิทยาสุพรรณบุรีดาวน์โหลด
ภาคกลาง13สพม.นครปฐมอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมนครปฐมดาวน์โหลด
ภาคกลาง14สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงครามวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์สมุทรสาครดาวน์โหลด
ภาคกลาง15สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงครามท้ายหาดสมุทรสงครามดาวน์โหลด
ภาคกลาง16สพม.สุโขทัยศรีนครสุโขทัยดาวน์โหลด
ภาคกลาง17สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์พรหมพิรามวิทยาพิษณุโลกดาวน์โหลด
ภาคกลาง18สพม.เพชรบูรณ์บึงสามพันวิทยาคมเพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
ภาคกลาง19สพม.กําแพงเพชรโกสัมพีวิทยากําแพงเพชรดาวน์โหลด
ภาคกลาง20สพม.พิจิตรสากเหล็กวิทยาพิจิตรดาวน์โหลด
ภาคกลาง21สพม.นครสวรรค์ห้วยน้ำหอมวิทยาคารนครสวรรค์ดาวน์โหลด
ภาคกลาง22สพม.อุทัยธานี ชัยนาทบ้านไร่วิทยาอุทัยธานีดาวน์โหลด
ตะวันออก23สพม.ฉะเชิงเทราเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยาฉะเชิงเทราดาวน์โหลด
ตะวันออก24สพม.ปราจีนบุรี นครนายกศรีมหาโพธิปราจีนบุรีดาวน์โหลด
ตะวันออก25สพม.สระแก้ววังสมบูรณ์วิทยาคมสระแก้วดาวน์โหลด
ตะวันออก26สพม.จันทบุรี ตราดนายายอามพิทยาคมจันทบุรีดาวน์โหลด
ตะวันออก27สพม.จันทบุรี ตราดวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)ตราดดาวน์โหลด
ตะวันออก28สพม.ชลบุรี ระยองทุ่งเหียงพิทยาคมชลบุรีดาวน์โหลด
ตะวันออก29สพม.ชลบุรี ระยองระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมระยองดาวน์โหลด
ตะวันตก30สพม.ราชบุรีปากท่อพิทยาคมราชบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก31สพม.กาญจนบุรีหนองขาวโกวิทพิทยาคมกาญจนบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก32สพม.เพชรบุรีท่ายางวิทยาเพชรบุรีดาวน์โหลด
ตะวันตก33สพม.ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยวิทยาคมประจวบคีรีขันธ์ดาวน์โหลด
ตะวันตก34สพม.ตากแม่ระมาดวิทยาคมตากดาวน์โหลด
ภาคใต้35สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรสุราษฎร์พิทยา 2สุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
ภาคใต้36สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรละแมวิทยาชุมพรดาวน์โหลด
ภาคใต้37สพม.นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่วิทยาคมนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
ภาคใต้38สพม.พัทลุงตะโหมดพัทลุงดาวน์โหลด
ภาคใต้39สพม.ตรัง กระบี่คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กระบี่ดาวน์โหลด
ภาคใต้40สพม.ตรัง กระบี่รัษฎาตรังดาวน์โหลด
ภาคใต้41สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองทุ่งโพธิ์วิทยาพังงาดาวน์โหลด
ภาคใต้42สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองวีรสตรีอนุสรณ์ภูเก็ตดาวน์โหลด
ภาคใต้43สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองกะเปอร์วิทยาระนองดาวน์โหลด
ภาคใต้44สพม.ปัตตานีสะนอพิทยาคมปัตตานีดาวน์โหลด
ภาคใต้45สพม.ยะลายะหาศิรยานุกูลยะลาดาวน์โหลด
ภาคใต้46สพม.นราธิวาสเวียงสุวรรณวิทยาคมนราธิวาสดาวน์โหลด
ภาคใต้47สพม.สงขลา สตูลจะนะชนูปถัมภ์สงขลาดาวน์โหลด
ภาคใต้48สพม.สงขลา สตูลท่าแพผดุงวิทย์สตูลดาวน์โหลด
อีสาน49สพม.เลย หนองบัวลําภูสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์หนองบัวลําภูดาวน์โหลด
อีสาน50สพม.เลย หนองบัวลําภูเลยอนุกูลวิทยาเลยดาวน์โหลด
อีสาน51สพม.อุดรธานีกุมภวาปอุดรธานีดาวน์โหลด
อีสาน52สพม.หนองคายหนองคายวิทยาคารหนองคายดาวน์โหลด
อีสาน53สพม.บึงกาฬศรีวิไลวิทยาบึงกาฬดาวน์โหลด
อีสาน54สพม.นครพนมมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมนครพนมดาวน์โหลด
อีสาน55สพม.มุกดาหารหนองสูงสามัคคีวิทยามุกดาหารดาวน์โหลด
อีสาน56สพม.สกลนครสกลนครพัฒนศึกษาสกลนครดาวน์โหลด
อีสาน57สพม.กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
อีสาน58สพม.ขอนแก่นโคกสีพิทยาสรรพ์ขอนแก่นดาวน์โหลด
อีสาน59สพม.มหาสารคามเชียงยืนพิทยาคมมหาสารคามดาวน์โหลด
อีสาน60สพม.ร้อยเอ็ดเมืองสรวงวิทยาร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
อีสาน61สพม.ศรีสะเกษ ยโสธรไกรภักดีวิทยาคมศรีสะเกษดาวน์โหลด
อีสาน62สพม.ศรีสะเกษ ยโสธรยโสธรพิทยาสรรค์ยโสธรดาวน์โหลด
อีสาน63สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีอุบลราชธานีดาวน์โหลด
อีสาน64สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญปทุมราชวงศาอํานาจเจริญดาวน์โหลด
อีสาน65สพม.ชัยภูมิจัตุรัสวิทยาคารชัยภูมิดาวน์โหลด
อีสาน66สพม.นครราชสีมามหิศราธิบดีนครราชสีมาดาวน์โหลด
อีสาน67สพม.บุรีรัมย์สตึกบุรีรัมย์ดาวน์โหลด
อีสาน68สพม.สุรินทร์ท่าตูมประชาเสริมวิทย์สุรินทร์ดาวน์โหลด
ภาคเหนือ69สพม.เชียงใหม่ฮอดพิทยาคมเชียงใหม่ดาวน์โหลด
ภาคเหนือ70สพม.แม่ฮ่องสอนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)แม่ฮ่องสอนดาวน์โหลด
ภาคเหนือ71สพม.ลําปาง ลําพูนบ้านแปนพิทยาคมลําพูนดาวน์โหลด
ภาคเหนือ72สพม.ลําปาง ลําพูนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครลําปางดาวน์โหลด
ภาคเหนือ73สพม.พะเยาจุนวิทยาคมพะเยาดาวน์โหลด
ภาคเหนือ74สพม.เชียงรายแม่จันวิทยาคมเชียงรายดาวน์โหลด
ภาคเหนือ75สพม.แพร่สูงเม่นชนูปถัมภ์แพร่ดาวน์โหลด
ภาคเหนือ76สพม.น่านท่าวังผาพิทยาคมน่านดาวน์โหลด
ภาคเหนือ77สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ดาวน์โหลด